Ogłoszenia duszpasterskie 29.11.2020.

 1. Rozpoczynamy dzisiaj okres Adwentu, który jest czasem naszego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. Za kilka tygodni uroczyście będziemy obchodzić pamiątkę Jego pierwszego przyjścia na ziemię, a nasze serca i myśli będą pełne oczekiwania na Jego powtórne przyjście w chwale. Adwent jest dobrą okazją do spojrzenia na swoje życie i szukania w nim Boga. Nasza gotowość nie powinna jednak wypływać z poczucia obowiązku, lecz przede wszystkim z miłości, nadziei, tęsknoty i oczekiwania. Czuwajmy więc na modlitwie i ufnie oczekujmy.
 2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczęliśmy czas Adwentu. Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.
 3. W okresie Adwentu sprawowane będą Msze święte “roratnie”: w Neukirchen-Vluyn w każdą środę o godz.19.00 i w Duisburgu-Wehofen, w każdy piątek o godz. 18.00. Dzieci prosimy, aby na Msze św. roratnie przynosiły lampiony.
 4. W tym tygodniu 4 grudnia przypada Pierwszy Piątek miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych i po południu Msze święte oraz nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w Neukirchen-Vluyn o godz. 19.30.
 5. 4 grudnia przypada wspomnienie św. Barbary patronki górników. Z racji tegorocznych ograniczeń nie będziemy mogli świętować „Barbórki” w dotychczasowej formie, ale serdecznie zapraszamy w sobotę 5 grudnia na Mszę świętą w intencji górników do Duisburga- Wehofen o godz. 18.00. Uczynimy to w nieco skromniejszy sposób.
 6. W przyszłą niedzielę losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 7. Można już zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny.
 8. Są do nabycia kartki świąteczne.
 9. W niedzielę 6 grudnia Msza święta w Straelen o godz. 15.30.
 10. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach nadal obowiązuje ograniczona liczba wiernych. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW. Obowiązuje również noszenie maseczek.
 11. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie jest sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 12. Są jeszcze do nabycia kalendarze PMK na Nowy Rok 2021.
 13. Modlitwa na Adwent
  Panie, daj przez szczególną łaskę Twoją, abym światłem prawdy objaśniony, poznał stan duszy mojej; abym obchodząc świątobliwie pamiątkę przyjścia Twego na ziemię w życiu doczesnym, mógł Cię z czystą duszą i z czystym sercem uwielbiać w niebieskiej ojczyźnie.