Zyczenia

Dzieląc się radością płynącą z Tajemnicy Wcielania Słowa Bożego, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami, pragniemy życzyć Wam drodzy Parafianie:

– wiary pasterzy, zwyczajnej, szczerej, zdolnej zadziwić się cudem Bożej wspaniałości,
– nadziei mędrców, heroicznej, niespokojnej każącej szukać nowych śladów Bożej obecności,
– miłości Maryi i Józefa, cierpliwej, łaskawej, która w Boga wpatrzona pozwoli wszystko znieść.

Mija rok 2021, znaczony wieloma wydarzeniami, radosnymi i smutnymi, znaczony pandemią i niepewnością jutra. Przed nami Nowy Rok 2022. Niech będzie wypełniony darem Bożego błogosławieństwa, zdrowiem, wszelkim dobrem, nadzieją i miłością. Niech Nowonarodzony Emanuel, Bóg z nami wejdzie na nowo w nasze życie, błogosławiąc każdy trud, radość i pragnienia, czego z całego serca życzymy.

Ks. Jan, Ks. Adam i S. Bożena