Ogłoszenia duszpasterskie 11.12.2016 Duisburg, N-Vluyn, Moers

  1. Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. A za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Wiara i modlitwa sprawi, że nawet w czasie zamętu i pośród zwątpienia pustynia i spieczona ziemia na nowo rozkwitną! Taka jest Boża obietnica. Błogosławiony, kto w nią nie zwątpi.
  2. Przeżywamy czas Adwentu. Adwent jest wyjątkowym czasem przeżywanym w Kościele, czasem oczekiwania i przygotowania do przeżycia Bożego Narodzenia. W ten czas wpisuje się zwyczaj Mszy świętych „roratnich”. Roraty są Mszą św. celebrowaną ku czci Najświętszej Maryi Panny. W czasie Rorat razem z Maryją przeżywamy czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. Msze święte „roratnie” są sprawowane w Neukirchen-Vluyn w środę o godz. 18.45 i w Duisburgu-Wehofen w piątek o godz. 18.00. Dzieci przychodzą z lampionami.
  3. W najbliższy wtorek 13 grudnia spowiedź w Wesel w kościele Herz Jesu od godz. 18.00-19.00.
  4. Można już zaopatrywać się w opłatki i kartki świąteczne.
  5. Jest nowy numer „Okruchów” a w nim wszystkie potrzebne świąteczne informacje.
  6. W najbliższy piątek 16.12 zapraszamy dzieci na spotkanie opłatkowe w Duisburgu-Wehofen o godz. 16.30.
  7. Również w piątek 16.12 po Mszy Świętej spotkanie opłatkowe chóru w Duisburgu-Wehofen.
  8. Proszę o kontakt z ks. Adamem osób, które zapisały się na pielgrzymkę do Fatimy.
  9. Dzisiaj po Mszy Świętej spotkanie dzieci z Podwórkowych Kół Różańcowych.
  10. Z racji, wysokiej ceny wyjazdu oraz zbyt małej ilości chętnych nie odbędzie się pielgrzymka na Cypr.
  11. Jezu, Światłości świata,
    Ciebie oczekiwał Symeon i wszyscy sprawiedliwi:
    przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem.