Ogłoszenia duszpasterskie 29.11.2020.

 1. Rozpoczynamy dzisiaj okres Adwentu, który jest czasem naszego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. Za kilka tygodni uroczyście będziemy obchodzić pamiątkę Jego pierwszego przyjścia na ziemię, a nasze serca i myśli będą pełne oczekiwania na Jego powtórne przyjście w chwale. Adwent jest dobrą okazją do spojrzenia na swoje życie i szukania w nim Boga. Nasza gotowość nie powinna jednak wypływać z poczucia obowiązku, lecz przede wszystkim z miłości, nadziei, tęsknoty i oczekiwania. Czuwajmy więc na modlitwie i ufnie oczekujmy.
 2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczęliśmy czas Adwentu. Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.
 3. W okresie Adwentu sprawowane będą Msze święte „roratnie“: w Neukirchen-Vluyn w każdą środę o godz.19.00 i w Duisburgu-Wehofen, w każdy piątek o godz. 18.00. Dzieci prosimy, aby na Msze św. roratnie przynosiły lampiony.
 4. W tym tygodniu 4 grudnia przypada Pierwszy Piątek miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych i po południu Msze święte oraz nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w Neukirchen-Vluyn o godz. 19.30.
 5. 4 grudnia przypada wspomnienie św. Barbary patronki górników. Z racji tegorocznych ograniczeń nie będziemy mogli świętować „Barbórki” w dotychczasowej formie, ale serdecznie zapraszamy w sobotę 5 grudnia na Mszę świętą w intencji górników do Duisburga- Wehofen o godz. 18.00. Uczynimy to w nieco skromniejszy sposób.
 6. W przyszłą niedzielę losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 7. Można już zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny.
 8. Są do nabycia kartki świąteczne.
 9. W niedzielę 6 grudnia Msza święta w Straelen o godz. 15.30.
 10. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach nadal obowiązuje ograniczona liczba wiernych. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW. Obowiązuje również noszenie maseczek.
 11. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie jest sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 12. Są jeszcze do nabycia kalendarze PMK na Nowy Rok 2021.
 13. Modlitwa na Adwent
  Panie, daj przez szczególną łaskę Twoją, abym światłem prawdy objaśniony, poznał stan duszy mojej; abym obchodząc świątobliwie pamiątkę przyjścia Twego na ziemię w życiu doczesnym, mógł Cię z czystą duszą i z czystym sercem uwielbiać w niebieskiej ojczyźnie.

Ogłoszenia duszpasterskie 22.11.2020.

 1. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego stajemy wobec Chrystusa Króla Wszechświata, który wychodzi naprzeciw wszystkim rozczarowanym ziemską władzą, skrzywdzonym, wszystkim pragnącym prawdziwej wolności, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Tylko On jeden może zaspokoić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca. Św. Jan Paweł II pisał, „Człowiekowi koniecznie potrzebne jest miłujące spojrzenie Chrystusa. Może najbardziej w chwili doświadczenia, upokorzenia, prześladowania, klęski – wtedy gdy nasze człowieczeństwo zostaje jakby przekreślone w oczach ludzkich, znieważone i podeptane – wtedy świadomość tego, że Chrystus miłuje każdego i zawsze, pozwala nam przetrwać”.
 2. Różaniec za zmarłych i wypominki w środę w N-Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. Miesiąc listopad stanowi okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. W związku z pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w sprawie uzyskiwania odpustów za zmarłych w listopadzie 2020 – Można je uzyskać przez cały miesiąc, nie tylko w dniach od 1 do 8 listopada!
 4. W przyszłą niedzielę 29 listopada rozpoczynamy czas Adwentu. Msze święte jak w każdą niedzielę.
 5. Podczas wszystkich Mszy świętych poświęcenie opłatków na stół wigilijny.
 6. Są do nabycia kartki świąteczne.
 7. W sobotę 28 listopada dodatkowa Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 8. Lektorzy mogą odebrać plan czytań.
 9. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach nadal obowiązuje ograniczona liczba wiernych. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW. Obowiązuje również noszenie maseczek.
 10. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie jest sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 11. MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA.
  Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu świętego. Wyrzekamy się grzechu i szatana i wszystkiego co do zła prowadzi. Obiecujemy żyć w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, oby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.

Ogłoszenia duszpasterskie 15.11.2020.

 1. Świadomość „ostatecznych spraw człowieka”, na które składają się: śmierć, sprawiedliwy sąd Boży, wspólnota życia z Bogiem w niebie lub wiekuiste oddalenie się od Boga w piekle – winna być dla nas inspiracją i motywem dobrego życia. Wówczas bowiem, kiedy „przyjdzie Dzień Pański” nie będzie on dla nas dniem kary, lecz osobistym i radosnym spotkaniem z Bogiem. Powinno nas to napełniać radością, że Chrystus obiecuje nam nie tylko „zbawienie duszy”, ale całego człowieka, z wszelkim dobrem, które w tym życiu wybrał, ukształtował i do „którego przyłożył swoją rękę”.
 2. Różaniec za zmarłych i wypominki w środę w N-Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. W niedzielę modlimy się za zmarłych z „wypominek“ pół godziny przed Mszą świętą
 4. Miesiąc listopad stanowi okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. W związku z pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w sprawie uzyskiwania odpustów za zmarłych w listopadzie 2020 – Można je uzyskać przez cały miesiąc, nie tylko w dniach od 1 do 8 listopada!
 5. W przyszłą niedzielę 22 listopada obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to patronalne święto naszej Misji oraz naszych zgromadzeń zakonnych, Towarzystwa Chrystusowego i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.
 6. W sobotę 21 listopada dodatkowa Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 z udziałem chóru z racji święta św. Cecylii patronki muzyki kościelnej.
 7. Nauki przedślubne odbędą się w sobotę 21 listopada o godz. 11.00 w salkach przy kościele św. Juliany w Duisburgu-Wehofen.
 8. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach nadal obowiązuje ograniczona liczba wiernych. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW. Obowiązuje również noszenie maseczek.
 9. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie !

Ogłoszenia duszpasterskie 8.11.2020.

 1. Starożytny mędrzec Seneka mawiał: „Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz na finał”, to znaczy na koniec. Prawdopodobnie dla Seneki ów ostateczny cel mieścił się bardziej po tej niż po tamtej stronie życia. Dla chrześcijanina ostateczny cel człowieka mieści się po „tamtej” stronie życia, w niebie, skąd wychodzi nam na spotkanie i gdzie oczekuje nas Boski Oblubieniec – Jezus Chrystus.
 2. Różaniec za zmarłych i wypominki w środę w N-Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. W niedzielę modlimy się za zmarłych z „wypominek“ pół godziny przed Mszą świętą
 4. Miesiąc listopad stanowi okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. W związku z pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w sprawie uzyskiwania odpustów za zmarłych w listopadzie 2020 – Można je uzyskać przez cały miesiąc, nie tylko w dniach od 1 do 8 listopada!
 5. Za tydzień 15 listopada Msza święta w Straelen o godz. 15.30.
 6. W środę wspominamy w liturgii św. Marcina Msza święta w Neukirchen-Vluyn o godz. 19.00. Jest to również dzień Niepodległości w Polsce.
 7. W sobotę 14 listopada dodatkowa Msza święta niedzielna w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 8. Nauki przedślubne odbędą się w sobotę 21 listopada o godz. 11.00 w salkach przy kościele św. Juliany w Duisburgu-Wehofen.
 9. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach nadal obowiązuje ograniczona liczba wiernych. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW. Obowiązuje również noszenie maseczek.
 10. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie jest sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 11. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie !

Ogłoszenia duszpasterskie 1.11.2020.

 1. Znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych Kościół katolicki uroczyście wspomina 1 listopada. Każdy z wierzących, niezależnie od wybranej drogi życia jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości.
 2. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej „zaduszkami“. W tym dniu Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 3. Różaniec za zmarłych i wypominki w środę w N-Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą.
 4. W niedzielę modlimy się za zmarłych z wypominek pół godziny przed Mszą świętą
 5. Miesiąc listopad stanowi okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Tradycyjnie, nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Warunki uzyskania odpustu to spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej
  i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. UWAGA – W związku z pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w sprawie uzyskiwania odpustów za zmarłych w listopadzie 2020 – Można je uzyskać przez cały miesiąc, nie tylko w dniach od 1 do 8 listopada!
 6. Można jeszcze składać kartki „wypominkowe” za naszych bliskich zmarłych na miesiąc listopad. Po czytelnym wypisaniu prosimy oddać duszpasterzom z zaznaczeniem miejsca gdzie mają być czytane.
 7. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Modlimy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przed Południem odwiedziny chorych. Po południu Msza święta i nabożeństwo w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 – przed Mszą świętą o godz. 17.30 różaniec i wypominki za zmarłych i w N-Vluyn o godz. 19.30.
 8. W sobotę 7 listopada dodatkowa Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00. Msza święta w Xanten również o godz. 18.00.
 9. Różaniec do granic Nieba.
  Kiedy? od 01 do 08 listopada tego roku.
  Gdzie? Wszędzie, w całej Polsce i na świecie!
  Dlaczego? Musimy znowu chwycić za różańce i z całych sił wołać do Boga Ojca o zmiłowanie. Chcemy podjąć pokutę za nasze grzechy i wołać do Nieba o wybaczenie. Chcemy stanąć w obronie życia.
  Kto? Absolutnie wszyscy; koniec z podziałami, koniec z lękiem, koniec z niewiarą. Wszyscy połączmy się w wspólnej modlitwie, całą nadzieję pokładając w Bogu Ojcu Jedynym.
  Jak? Czasu jest mało, sytuacja trudna, twoja pomoc jest konieczna. Zapraszaj, wołaj, ogłaszaj, módl się. Więcej informacji na stronie www.rozaniecdogranic.pl
  Maryjo Królowo Polski módl się za nami!
 10. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach nadal obowiązuje ograniczona liczba wiernych. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW. Obowiązuje również noszenie maseczek.
 11. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie jest sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 12. Dzisiaj losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 13. Modlitwa do Wszystkich Świętych.
  Święci i Święte Pańskie, którzyście otrzymali łaskę dojścia do chwały, uproście mi u Boga, ażeby mnie łaską swoją we wszystkich potrzebach wspomagał i do chwały wiekuistej doprowadzić raczył. Amen.

Ogłoszenia duszpasterskie 25.10.2020.

 1. Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych bliskich zmarłych. Częściej odwiedzamy ich groby, więcej się za nich modlimy, bo właśnie modlitwa jest tym co najcenniejszego możemy im ofiarować. Jedną z form modlitwy za zmarłych są w naszej tradycji wypominki. Jest to można powiedzieć, wspomnienie przed Bogiem zmarłych, „przypomnienie” Mu o nich. Oczywiście Jemu nikogo i niczego nie trzeba przypominać. Jednak Bóg pragnie, abyśmy to my sami pamiętali o naszych zmarłych i powierzając ich w modlitwie bardziej otwierali się na Niego i na tajemnicę świętych obcowania. Chociaż dzieli nas granica śmierci, to więź miłości ją przekracza. Na pewno najcenniejszą formą modlitwy za zmarłych jest przede wszystkim Eucharystia, która jest centrum i szczytem życia Kościoła. Ofiarujemy wtedy za zmarłych to co jest najcenniejsze – ofiarę Jezusa Chrystusa którą złożył raz na zawsze Ojcu na krzyżu.
 2. Nabożeństwa różańcowe w tym tygodniu w środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30 ( przed Mszą św. ) i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. Rozpoczynamy w tym tygodniu zajęcia katechetyczne w N–Vluyn i Duisburgu.
 4. W przyszłą niedzielę 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Swiętych. Msze święte jak w każdą niedzielę, również Msza święta w Straelen, dodatkowa Msza święta w Duisburgu-Wehofen w sobotę 31.10 o godz. 18.00.
 5. Tradycyjnie, nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. UWAGA – W związku z pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w sprawie uzyskiwania odpustów za zmarłych w listopadzie 2020 – Można je uzyskać przez cały miesiąc, nie tylko w dniach od 1 do 8 listopada!
 6. Z racji pandemii, nie będzie nabożeństwa na cmentarzu w N-Vluyn. Zapraszamy na różaniec pół godziny przed Mszą świętą.
 7. Można składać kartki „wypominkowe” za naszych bliskich zmarłych na miesiąc listopad. Po czytelnym wypisaniu prosimy oddać duszpasterzom z zaznaczeniem miejsca gdzie mają być czytane.
 8. Za zmarłych z „wypominek“ będziemy się modlili, w niedzielę pół godziny przed Mszą świętą. W tygodniu w środę w N-Vluyn o godz. 18.30 i w Duisburgu po Mszy świętej o godz. 18.00. Msze święte za zmarłych z wypominek zostaną odprawione w Duisburgu 31.10 o godz. 18.00 i 1.11 o godz. 9.30.
 9. Pragniemy poinformować, że w sobotę 7 listopada nie będzie Mszy świętej w Xanten o godz. 18.00.
 10. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach nadal obowiązuje ograniczona liczba wiernych. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW. Obowiązuje również noszenie maseczek podczas Mszy świętej.
 11. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie jest sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 12. Za tydzień losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 13. Modlitwa do Wszystkich Świętych
  Święci i Święte Pańskie, którzyście otrzymali łaskę dojścia do chwały, uproście mi u Boga, ażeby mnie łaską swoją we wszystkich potrzebach wspomagał i do chwały wiekuistej doprowadzić raczył. Amen.

Ogłoszenia duszpasterskie 11-18.10.2020.

 1. Październik to miesiąc różańca świętego. „Najświętsza Maryja Dziewica w czasach, w których żyjemy, nadała tej modlitwie szczególną wartość. Niezależnie od tego z jakimi problemami się borykamy: stałymi bądź tymczasowymi, czy dotyczą życia publicznego czy prywatnego, każdy z nich może rozwiązać różaniec. Nie ma trudności, która nie zostałaby wyjaśniona przez tę modlitwę“ – świeta Łucja dos Santos z Fatimy.
 2. W październiku nabożeństwa różańcowe w niedzielę pół godziny przed Mszą świętą. W środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30 ( przed Mszą św. ) i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. Z racji ferii jesiennych nie będą odbywały się zajęcia z religii i języka polskiego. Rozpoczęcie po 25 października.
 4. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach nadal obowiązuje ograniczona liczba wiernych. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW. Od 18.10 obowiązują maski zasłaniające usta i nos podczas wszystkich Mszy świętych.
 5. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie będzie sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 6. Można składać kartki „wypominkowe” za naszych bliskich zmarłych na miesiąc listopad. Po czytelnym wypisaniu prosimy oddać duszpasterzom z zaznaczeniem miejsca gdzie mają być czytane.
 7. Królowo Różańca świętego – módl się za nami.

Ogłoszenia duszpasterskie 4.10.2020.

 1. Październik jest miesiącem różańca świętego. Św. Jan Paweł II wielokrotnie mówił o wzmacniającej sile różańca, który towarzyszył mu od lat najmłodszych. „Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: „Zdrowaś Maryja“ dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania.“
 2. W październiku nabożeństwa różańcowe będą sprawowane w niedzielę pół godziny przed Mszą świętą, w środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30 ( przed Mszą św. ) i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. Przypominamy i zachęcamy do udziału dzieci i młodzieży w katechezie która odbywa się już od miesiąca.
 4. W piątek 9.10 nie będzie katechezy z ks. Adamem z racji rozpoczynających się ferii. Spotykamy się w piątek po feriach.
 5. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach nadal obowiązuje ograniczona liczba wiernych. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW.
 6. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji jest sprawowany nie w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 7. Jezu, Ty oddałeś życie, abym mógł żyć w pełni i być owocującą winnicą Ojca. Dziękuję Ci.

Ogłoszenia duszpasterskie 27.09.2020.

 1. Jedną z największych tajemnic człowieka jest dar wolności. Jest on rzeczywistością Bożą i ludzką. Stworzeni przez Boga na „Jego obraz i podobieństwo” (Rdz 1,26), stajemy codziennie wobec wyboru życia z Bogiem albo złudnym przekonaniem, „jakby On nie istniał”. Każdy z nas ma swój czas rozpoznawania prawdy, aby później mógł udzielić własnej odpowiedzi wyrażonej w czynach.
 2. Oprócz katechezy, która już się rozpoczęła, rozpoczynają się również zajęcia z języka polskiego w Neukirchen-Vluyn. 16.45 – grupa starsza i 17.30 – grupa młodsza. Z racji braku Sali, nie będzie zajęć w pierwszą środę miesiąca.
 3. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach nadal obowiązuje ograniczona liczba wiernych. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW.
 4. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie będzie sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 5. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca modlimy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przed południem odwiedziny chorych i po południu Msza święta i nabożeństwo w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i w Neukirchen-Vluyn o godz. 19.30.
 6. W tym tygodniu rozpoczynamy różańcowy miesiąc październik. Czas ten jest w szczególny sposób poświęcony Matce Boskiej Różańcowej, a także modlitwie zwanej Różańcem. Jest to modlitwa, która swe początki ma prawdopodobnie już w średniowieczu i poprzez rozważanie poszczególnych tajemnic za pośrednictwem Matki Bożej kierowana jest do samego Pana Jezusa. Jan Paweł II wielokrotnie mówił o wzmacniającej sile różańca, który towarzyszył mu od lat najmłodszych :
  „Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby… Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec!”
 7. W piątek 2.10 różaniec z racji I Piątku odmówimy w Duisburgu-Wehofen o godz. 17.30 przed Mszą świętą. W niedziele październikowe, różaniec pół godziny przed Mszą świętą.
 8. Katecheza z ks. Adamem w piątek 2.10 o godz. 16.00.
 9. Jezu, każdego ranka zapraszasz mnie do bliskości z Tobą: „Dziecko idź i pracuj dzisiaj w winnicy“. Dziękuję za ten dar!

Ogłoszenia duszpasterskie 20.09.2020.

 1. Często zdarza się, że przed porzuceniem grzechu powstrzymuje nas lęk, że nie uzyskamy przebaczenia, dlatego się o to przebaczenie nie staramy. Piękny jest w tym kontekście obraz Boga hojnego w przebaczenie. Doprawdy często zdarza się, że wolimy trwać w poczuciu winy, niż przyjąć uzdrawiające miłosierdzie. Boimy się tej hojności, a jest ona przecież bezinteresowna – za swoją miłość Bóg nie chce niczego w zamian.
 2. Jeszcze raz przypominamy że rozpoczęliśmy zajęcia katechetyczne. Grupa do bierzmowania ma zajęcia z ks. Adamem w środę w N. Vluyn o godz. 17.30 ( zajęcia odbywają się w kościele ) i w Duisburgu o godz. 16.30. Zajęcia z s. Bożeną w środę w N. Vluyn, o godz. 16.00 – grupa najmłodsza, 16.45 grupa pokomunijna, 17.30 grupa do I Komunii świętej. W Duisburgu-Wehofen w piątek o godz. 15.30 grupa przedszkolna, o 16.15 grupa do I Komunii świętej, o 17.00 grupa pokomunijna
 3. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią oraz przepisami sanitarnymi w naszych kościołach nadal obowiązuje ograniczona liczba wiernych. Wchodząc do kościoła zapisujemy się na listę obecności uczestników Mszy świętej. Jest to rozporządzenie Kurii i władz NRW.
 4. Sakrament spowiedzi w obecnej sytuacji nie jest sprawowany w konfesjonale, tylko w wyznaczonym odpowiednim miejscu.
 5. Prosimy o przyniesienie figurek które były losowane w pierwszą niedzielę miesiąca. Pragniemy wznowić od października losowanie.
 6. Po Mszy świętej w Duisburgu-Wehofen zapraszamy do naszej biblioteki parafialnej.
 7. Panie, otwórz moje serce na przyjęcie Twojej dobroci, nawet jeśli jej nie rozumiem czy wręcz mnie oburza.