Ogłoszenia duszpasterskie 17 – 24.06.2018

 1. 24 czerwca Kościół oddaje cześć św. Janowi Chrzcicielowi. Największemu spośród świętych, którzy kiedykolwiek żyli na ziemi. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, skoro nawet sam Chrystus twierdził, że „między narodzonymi z niewiast nie powstał większy nad Jana”. Jan Chrzciciel jest wielki również przez wyjątkowość swojej misji. Będąc ostatnim prorokiem Starego Testamentu, a zarazem pierwszym i jedynym prorokiem Nowego Przymierza, miał za zadanie obwieścić światu przyjście Mesjasza i przygotować ludzi na Jego przyjęcie. Jak wiemy, swoje zadanie wypełnił w sposób doskonały i do samego końca, pieczętując je swoim życiem. Papież Paweł VI w 41 numerze adhortacji „Evangelii nuntiandi” napisał, że współczesny człowiek woli bardziej słuchać świadków niż nauczycieli… a jeśli słucha nauczycieli, to tylko dlatego, że są świadkami. Przez wstawiennictwo św. Jana Chrzciciela, prośmy o zdolność dawania świadectwa przykładem, który pochodziłby z naszych najgłębszych przekonań, a nie z obowiązku.
 2. Nabożeństwa czerwcowe – w środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00. W niedzielę przed Mszą świętą.
 3. W przyszłą niedzielę 24 czerwca obchodzimy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
 4. Zapraszamy dzisiaj do biblioteki parafialnej o Mszy świętej w Duisburgu-Wehofen.
 5. Spotkanie Młodych w Concordii odbędzie się w sobotę 23 czerwca. Wyjazd autobusu Emmerich godz. 6.30, Kleve godz. 6.50 i Neukirchen-Vluyn godz. 7.45.
 6. 29 czerwca ( piątek ) przypada uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 7. Msza święta w Straelen 1 lipca o godz. 15.30.
 8. Z racji rozpoczynającego się czasu urlopowego spowiedź w niedzielę w miarę możliwości, przed Mszą świętą i w tygodniu przed Mszą świętą lub po.
 9. Boże, wysłałeś św. Jana Chrzciciela, aby był zwiastunem Twego Syna, który urodził się i umarł za nas. Pozwól nam wyznawać naszą wiarę w Ciebie, za przykładem św. Jana, który został umęczony za prawdęi sprawiedliwość.
  Amen.

Ogłoszenia duszpasterskie 10.06.2018.

 1. Moc Jezusa bezwzględnie przewyższa siłę szatana. Jezus może uwolnić nas od wpływu złego ducha, od grzechu. Konieczna jest przy tym nasza dobra wola, chęć poprawy, prośba skierowana do Niego, współpraca z Jego łaską. Słowem chodzi o zbliżenie się do Jezusa. Jeśli jesteśmy z Nim blisko, zakusy szatana nie są dla nas groźne. Chrystus daje nam dziś swoją propozycję: „Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mk 3, 35).
 2. Nabożeństwa czerwcowe – w środę w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. W przyszłą niedzielę zapraszamy do Neviges na Mszę świętą o godz. 9.30 pod przewodnictwem ks. Abp. Mieczysława Mokrzyckiego. Szczegółowe informacje na ulotkach.
 4. W przyszłą niedzielę zapraszamy do biblioteki parafialnej o Mszy świętej w Duisburgu-Wehofen.
 5. Daj mi, Panie, serce wrażliwe, aby mnie żadna próżna myśl nie oderwała od Ciebie. Daj mi, Panie, serce szlachetne, aby mnie żadna niegodna Ciebie namiętność nie usidliła. Daj mi, Panie, serce proste i szczere, aby się nie dało opanować przez żadną złą skłonność. Pozwól mi, Panie, znosić Twoje kary w duchu pokuty, a z Twoich dobrodziejstw korzystać rozumnie, abym mógł kiedyś przeżywać wieczną radość w niebieskiej Ojczyźnie.
  św. Tomasz z Akwinu

Ogłoszenia duszpasterskie 3.06.2018.

 1. Każda niedziela jest dniem uroczystym. Jezus Chrystus w bezkrwawej ofierze chleba i wina wydaje się za nas. Eucharystia staje się dla nas nie tylko sposobnością do zanoszenia do Boga modlitwy najpotężniejszej z możliwych, ale jest także sposobnością do otrzymania wielu łask i uzdrowienia. „Eucharystia jest pokarmem pielgrzymów, który staje się mocą także dla tych, którzy stają się zmęczeni, wyczerpani i zdezorientowani. A modlitwa jest zwłaszcza kierowana za Piotra, aby nawróciwszy się umacniał braci w wierze” (Benedykt XVI, Katecheza podczas audiencji ogólnej, 11 stycznia 2012 roku).
 2. Rozpoczął się miesiąc czerwiec, podczas którego modlimy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe będą odprawiane w środy w Neukirchen-Vluyn o godz. 18.30 przed Mszą świętą i w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej o godz. 18.00.
 3. W środę w Neukirchen-Vluyn od godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
 4. W czwartek zapraszamy do Duisburga- Wehofen na Mszę świętą o godz. 15.00 i nabożeństwo o powołania kapłańskie i zakonne.
 5. Pragniemy serdecznie podziękować naszym dobrym i zaangażowanym w życie naszej Misji parafianom, za pomoc w przygotowaniu uroczystości Bożego Ciała. Bez Was nie byłoby tak pięknej uroczystości w której mogliśmy uczestniczyć.
 6. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00.
 7. S. Bożena zaprasza dziewczęta na spotkanie do Gelsenkirchen 10 czerwca na godz. 16.00. Bliższe informacje u Siostry.
 8. Zapraszamy w sobotę 16 czerwca na pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju do Neviges. Wyjście o godz. 9.00 z kościoła St. Hubertus, Am Rahmer Bach 12, 47269 Duisburg i Msza święta w Neviges o godz. 18.30. Chętni mogą się zapisywać. Ulotki wyłożone są z tyłu kościoła z wszelkimi potrzebnymi informacjami. Msza święta w niedzielę 17.06 o godz. 9.30 pod przewodnictwem ks. Abpa. Mieczysława Mokrzyckiego i o godz. 13.00 procesja na Górę Maryi. Szczegółowe informacje na ulotkach.
 9. Zakończenie roku katechetycznego w środę 6 czerwca w Neukirchen-Vluyn o godz. 17.30 i w Duisburgu-Wehofen o godz. 16.30.
 10. Dzisiaj losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 11. Osoby które zamówiły zdjęcia z bierzmowania proszone są o odebranie u ks. Adama.
 12. „Boże, daj mi serce czyste – bym Ciebie mógł oglądać, serce pokorne – bym Ciebie mógł słuchać, serce miłujące – bym Tobie mógł służyć, serce wierzące – bym w Tobie mógł przebywać”.

Ogłoszenia duszpasterskie 27.05.2018.

 1. W niezwykły sposób o Trójcy Świętej opowiadał w swoich kazaniach średniowieczny mistyk dominikański Mistrz Eckhart: „Ojciec śmieje się do Syna, a Syn do Ojca, śmiech przynosi przyjemność, przyjemność przynosi radość, a radość przynosi miłość”. Radość i szczęście Boga są tak wielkie, że pragnie się nimi dzielić z ludźmi. Ojciec, Syn i Duch Święty to wspólnota radości. Spójrzmy tak dziś na Boga. Uśmiechnijmy się razem z Nim i do Niego. Uśmiech też może się stać modlitwą. Niech nasze serca się rozweselą. Radujmy się ze swoim Panem (por. Mt 25, 21).
 2. Ostatnie Nabożeństwo Majowe w środę o godz. 18.30 w Neukirchen-Vluyn i Msza św. o godz. 19.00.
 3. Zapraszamy na uroczystość Bożego Ciała w czwartek 31 maja i na doroczny festyn parafialny, zwłaszcza dzieci dla których będą przygotowane specjalne atrakcje. Msza święta i procesja eucharystyczna o godz. 10.00.
 4. W środę na godz. 18.00 zapraszamy do Duisburga-Wehofen i prosimy o pomoc w przygotowaniu festynu parafialnego i ołtarza na procesję Bożego Ciała. Prosimy także o przyniesienie kwiatków dla dzieci na procesję.
 5. Przez cały miesiąc czerwiec modlimy się do Najświętszego Serca Jezusowego.
 6. Pierwszy piątek miesiąca czerwca. Przed południem odwiedziny chorych. Msza św. w Duisburgu o godzinie 18.00 i w Neukirchen-Vluyn o godz. 19.30.
 7. W sobotę 2 czerwca Msza św. w Walbeck o godz. 20.00.
 8. Proszę o zgłoszenie do ks. Adama osoby które zapisały się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
 9. Prosimy rodziców o wpłatę na wyjazd ministrantów 2 czerwca do Phantasialand. Wyjazd z Neukirchen-Vluyn o godz. 6.45 i z Duisburga-Wehofen o godz. 7.15.
 10. 23.06 odbędzie się XVI Polonijne Spotkanie Młodych w Concordii, z naszej misji organizujemy wyjazd autokarem.
 11. S. Bożena zaprasza dziewczęta na spotkanie do Gelsenkirchen 10 czerwca na godz. 16.00. Bliższe informacje u Siostry.
 12. Zapraszamy w sobotę 16 czerwca na pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju do Neviges. Wyjście o godz. 9.00 z Duisburga-Rham i Msza święta w Neviges o godz. 18.30. Chętni już mogą się zapisywać. Ulotki wyłożone są z tyłu kościoła.
 13. Zakończenie roku katechetycznego w środę 6 czerwca w Neukirchen-Vluyn o godz. 17.30 i w Duisburgu-Wehofen o godz. 16.30.
 14. Lektorzy mogą odebrać w zakrystii plany czytań na najbliższe miesiące.
 15. Za tydzień losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 16. Osoby które zamówiły zdjęcia z bierzmowania mogą odebrać je u ks. Adama.
 17. Ojcze, który mnie stworzyłeś, Synu, który mnie odkupiłeś, Duchu Święty, który mnie uświęcasz – Boże jedyny w Trójcy Świętej, napełnij moje serce prawdziwą radością, a twarz moją rozpromień uśmiechem, by była dla innych znakiem Twojej łaski.

Ogłoszenia duszpasterskie 20.05.2018

 1. Francuski noblista Henryk Bergson napisał, że istnieją dwa źródła religii. Pierwsze to wnętrze człowieka, gdzie dokonuje się spotkanie z Bogiem; drugie – to społeczeństwo ze swoimi wzorcami moralnymi, autorytetami i opiniami. Otóż w naszych czasach to drugie źródło zanika, gdyż społeczeństwo zdaje się mieć coraz większą alergię na sprawy Boże. Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze, że obdarzeni życiem nadprzyrodzonym będą nie ci, którzy żyją zgodnie z duchem czasów, ale ci, którzy żyją według Ducha: „Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju”.
 2. Przeżywamy miesiąc maj. Maj to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Nabożeństwa Majowe w środę o godz. 18.30 w Neukirchen-Vluyn i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej. W niedzielę przed Mszą świętą.
 3. Zapraszamy dzisiaj po Mszy świętej w Duisburgu-Wehofen do naszej biblioteki.
 4. Jutro w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego przypada święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze święte jak w każdą niedzielę.
 5. W poniedziałek 21 maja do Polski wyjeżdża grupa naszych ministrantów. Msza święta o godz. 7.00 w Duisburgu-Wehofen i wyjazd.
 6. W tym tygodniu z racji ferii nie będzie zajęć katechetycznych.
 7. W sobotę 26 maja z racji pielgrzymki do Banneux i wyjazdu ministrantów do Polski nie będzie czynne biura parafialne.
 8. Wyjazd dzieci pierwszokomunijnych do Banneux z Neukirchen-Vluyn o godz. 6.30 i z Duisburga o godz. 7.00.
 9. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Trójcy Świętej Msze święte jak w każdą niedzielę.
 10. Zapraszamy na uroczystość Bożego Ciała w czwartek 31 maja i na doroczny festyn parafialny, zwłaszcza dzieci dla których będą przygotowane specjalne atrakcje. Msza święta i procesja eucharystyczna o godz. 10.00.
 11. Proszę o zgłoszenie do ks. Adam osoby które zapisały się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
 12. Prosimy rodziców o wpłatę na wyjazd ministrantów 2 czerwca do Phantasialand.
 13. 23.06 odbędzie się XVI Polonijne Spotkanie Młodych w Concordii, z naszej misji organizujemy wyjazd autokarem.
 14. S. Bożena zaprasza dziewczęta na spotkanie do Gelsenkirchen 10 czerwca na godz. 16.00. Bliższe informacje u Siostry.
 15. Zapraszamy w sobotę 16 czerwca na pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju do Neviges. Wyjście o godz. 9.00 i Msza święta w Neviges o godz. 18.30. Chętni już mogą się zapisywać.
 16. Bądź mym oddechem, Duchu Święty, abym rozważał to, co święte.
  Bądź moją siłą, Duchu Święty, ażebym czynił to, co święte.
  Bądź mym pragnieniem, Duchu Święty, abym ukochał to, co święte.
  Bądź moją mocą, Duchu Święty, ażebym strzegł tego, co święte.
  I strzeż mnie od złego, Duchu Święty, bym nigdy nie stracił tego, co święte.  ( św. Augustyn )

Ogłoszenia duszpasterskie 13.05.2018.

 1. Jednym z wyzwań jest prymat modlitwy w życiu uczniów Chrystusa. Chrześcijanie żyją „w świecie”, chociaż „nie są ze świata”, dlatego modlitwa może uchronić ich przed „zagubieniem” w świecie. Pierwsza wspólnota w Jerozolimie „trwa jednomyślnie na modlitwie” (Dz 1,14). Podczas wspólnej modlitwy podejmowała ważne decyzje. Podobnie też nasze osobiste decyzje i wybory powinny zapadać w czasie modlitewnej refleksji. To ustrzeże nas od błędów, pomyłek życiowych i zagubienia w świecie współczesnym.
 2. Zapraszamy dzieci pierwszokomunijne na Msze święte „Białego Tygodnia”. We wtorek na godz. 17.00 do Duisburga-Wehofen, w środą na godz. 19.00 do Neukirchen-Vluyn i w czwartek i piątek na godz. 18.00 do Duisburga-Wehofen.
 3. Rozpoczęliśmy miesiąc maj. Maj to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Nabożeństwa Majowe będą sprawowane w połączeniu z Mszą Świętą w środę o godz. 18.30 w Neukirchen-Vluyn i w piątek w Duisburgu-Wehofen po Mszy świętej. W niedzielę przed Mszą świętą.
 4. W przyszłą niedzielę 20 maja obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończącą czas wielkanocny w Kościele.
 5. Zapraszamy dzieci które w ubiegłym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. W najbliższy piątek o godz. 17.30 spowiedź i po Mszy świętej o godz. 18.00 próba. Msza Święta dziękczynna w przyszłą niedzielę 20.05 o godz. 9.30 w Duisburgu-Wehofen.
 6. Za tydzień Msza święta w Straelen o godz. 15.30.
 7. W poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze święte jak w każdą niedzielę.
 8. W poniedziałek 21 maja do Polski wyjeżdża grupa naszych ministrantów. Msza święta o godz. 7.00 w Duisburgu-Wehofen i wyjazd.
 9. 23.06 odbędzie się XVI Polonijne Spotkanie Młodych w Concordii, z naszej misji organizujemy wyjazd autokarem.
 10. S. Bożena zaprasza dziewczęta na spotkanie do Gelsenkirchen 10 czerwca na godz. 16.00. Bliższe informacje u Siostry.
 11. Przyjdź Duchu Święty, do mojego serca i umysłu. Bądź obecny i działaj w mojej rodzinie i wspólnocie. Przyjdź i zamieszkaj we mnie.

Ogłoszenia duszpasterskie 6.05.2018.

 1. Elementem chrześcijańskiej miłości ma być otwartość na innych. Taka miłość ewangelizuje, budzi pytania, przyciąga do Boga. Człowiek bez miłości jest jak wyjałowiona ziemia, która nie jest w stanie rodzić żadnych owoców. Jak mówił Jean Vanier, organizator wspólnot „Arka”, „miłość nie polega na dokonywaniu rzeczy nadzwyczajnych i bohaterskich, ale na spełnianiu rzeczy zwykłych z czułością”. I warto w tym miejscu spojrzeć na świat, w którym żyję. Na ile jest w nim obecna miłość? Na ile potrafię inspirować innych do miłości i sam się nią dzielić? Panie, dopomagaj nam dostrzegać konkretne potrzeby bliźnich i spraw, abyśmy przez miłość do nich otwierali nasze serca i umysły na tę Miłość, którą Ty nam proponujesz i która jedynie może zaspokoić nasze pragnienie pokoju i szczęścia.
 2. Zajęcia katechetyczne w środę w Neukirchen-Vluyn z ks. Proboszczem i z s. Bożeną. W piątek nie będzie zajęć katechetycznych w Duisburgu-Wehofen.
 3. Rozpoczęliśmy miesiąc maj. Maj to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Nabożeństwa Majowe będą sprawowane w połączeniu z Mszą Świętą. W niedzielę przed Mszą świętą.
 4. W czwartek 10 maja przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Msze święte tak jak w każdą niedzielę.
 5. W sobotę 12 maja o godz. 10.00 próba i spowiedź dzieci pierwszokomunijnych w Duisburgu-Wehofen.
 6. W przyszłą niedzielę 13 maja przeżywać będziemy I komunię w naszej Misji. Msze święte w Duisburgu- Wehofen o godz. 10.00 i w Kleve o godz. 11.30.
 7. W dniach 9-13 maja w Muenster odbędzie się Katholikentag. Jest to wyjątkowe wydarzenie w życiu Kościoła. Jesteśmy zaproszeni na uroczystości w piątek 11 maja na godz. 18.30. W tym dniu gromadzą się wszystkie Misje Obcojęzyczne naszej Diecezji. W tym dniu nie będzie Mszy świętej w Duisburgu-Wehofen i w Emmerich.
 8. Prosimy o zgłoszenie się do ks. Adama rodziców dzieci które zapisały się na wyjazd ministrantów do Phantasialand.
 9. 23.06 odbędzie się XVI Polonijne Spotkanie Młodych w Concordii, z naszej misji organizujemy wyjazd autokarem.
 10. Panie Jezu, proszę dziś o pogłębienie miłości. Pomóż nam wzrastać we wzajemnym zrozumieniu, ucz szacunku do siebie, życzliwości. Daj łaskę przebaczenia. Dziękuję Ci, Boże, za wszystkich moich bliskich.

Ogłoszenia duszpasterskie 29.04.2018.

 1. Krzew winny tworzą pnącza, wyrastające z pnia. Z tych zdrewniałych każdej wiosny wyrastają latorośle. Warto obserwować rozrost krzewu oraz jej coroczne odradzanie się. Winorośl najczęściej była utożsamiana z bogactwem, dostatkiem i szczęśliwością. Szczególną rolę krzew winny zyskuje w Nowym Testamencie, gdzie Jezus utożsamia się z nim: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Jedność z Chrystusem jest sprawą miłości, która daje życie, jest zawsze świeża i nowa. Ten, kto zbliża się do Boga, rozwija komunię z Nim, staje się Jego przyjacielem. Natomiast życie chrześcijanina, który nie szuka umocnienia w Chrystusie, pozostaje całkowicie bezowocne.
 2. Zajęcia katechetyczne i z języka polskiego według planu.
 3. W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc maj. Maj to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Nabożeństwa Majowe będą sprawowane w połączeniu z Mszą Świętą.
 4. W czwartek 3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msza święta i nabożeństwo majowe o godz. 18.00 w Duisburgu-Wehofen i w Kevelaer o godz. 19.30.
 5. W piątek przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych.
 6. W piątek 4 maja w Duisburgu-Wehofen o godz. 19.00 przeżywać będziemy uroczystość bierzmowania (78 osób). W piątek nie będzie Mszy świętej w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00, w Neukirchen-Vluyn o godz. 19.00 i w Emmerich o godz. 19.00.
 7. Zapraszamy w sobotę 5 maja na doroczną pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Kevelaer. Tegorocznej pielgrzymce przewodniczyć będzie ks. Bp Cyryl Klimowicz i Irkucka ( Rosja). Uroczysta Msza święta o godz. 11.30 w Byzylice i nabożeństwo majowe o godz. 15.00 w Forum „Pax Christi“.
 8. W sobotę 5 maja z racji pielgrzymki do Kevelaer nie będzie czynne biuro parafialne.
 9. Za tydzień losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.
 10. 13 maja przeżywać będziemy I komunię w naszej Misji. Msze święte w Duisburgu- Wehofen o godz. 10.00 i w Kleve o godz. 11.30.
 11. W dniach 9-13 maja w Muenster odbędzie się Katholikentag. Jest to wyjątkowe wydarzenie w życiu Kościoła. Jesteśmy zaproszeni na uroczystości w piątek 11 maja na godz. 18.30. W tym dniu gromadzą się wszystkie Misje Obcojęzyczne naszej Diecezji. W tym dniu nie będzie Mszy świętej w Duisburgu-Wehofen i w Emmerich. Pragniemy zorganizować autokar. Chętni mogą się już zgłaszać na wspólny wyjazd.
 12. Czwartkowe Msze święte w Kevelaer od 3 maja będą sprawowane w „Kerzenkapelle“
 13. 22 maja w naszym zgromadzeniu zakonnym Księży Chrystusowców odbędą się święcenia kapłańskie. Nowo wyświęceni kapłani odprawią msze święte prymicyjne. Intencje Mszy świętych można składać na wypisanych formularzach wyłożonych z tyłu kościoła.
 14. Za tydzień Msza święta w Straelen o godz. 15.30.
 15. 23.06 odbędzie się XVI Polonijne Spotkanie Młodych w Concordii. Chętna młodzież może zapisywać się na wspólny wyjazd autokarem.
 16. Panie Jezu, Ty obiecałeś, że jeśli będę trwać w Tobie, spełnisz wszystko, o cokolwiek Cię poproszę. Daj mi i moim bliskim łaskę żywej wiary.

Ogłoszenia duszpasterskie 22.04.2018

 1. Bóg jest „dobrym pasterzem”. To wiele zmienia i uspokaja. Wiemy przecież, że są również źli pasterze, którzy chociaż powinni się nami zainteresować, z różnych powodów tego nie robią. Dziś Pan Jezus mówi o sobie, że jest naszym pasterzem, a my jesteśmy Jego owcami. Jezus jest pasterzem niezwykłym, który bardzo kocha owce i troszczy się o nie. W Ewangelii Jezus mówi, że swoje życie poświęcił nam ludziom, aby być jak najbliżej nas, naszych problemów, smutków i radości. Pan Jezus mówi: „Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.
 2. Zajęcia katechetyczne i z języka polskiego według planu.
 3. W piątek 27.04 w Duisburgu-Wehofen spotkanie dla przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Zapraszamy na godz. 17.30 na spowiedź i Mszę świętą do Duisburga-Wehofen i po Mszy świętej na próbę.
 4. Sakrament bierzmowania odbędzie się w piątek 4 maja w Duisburgu-Wehofen o godz. 19.00. W tym dniu nie będzie Mszy świętej w Neukirchen-Vluyn.
 5. Próba dzieci do I Komunii świętej odbędzie się w sobotę 28.04 o godz. 11.00 w Duisburgu-Wehofen w kościele św. Juliany.
 6. Prosimy o zgłoszenie się do ks. Adama rodziców dzieci które wyjeżdżają na wycieczkę do Gdańska.
 7. Zapraszamy 5 maja na doroczną pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Kevelaer. Tegorocznej pielgrzymce przewodniczyć będzie Ks. Bp Cyryl Klimowicz i Irkucka.
 8. W dniach 9-13 maja w Muenster odbędzie się Katholikentag. Jest to wyjątkowe wydarzenie w życiu Kościoła. Jesteśmy zaproszeni na uroczystości w piątek 11 maja na godz. 18.30. W tym dniu gromadzą się wszystkie Misje Obcojęzyczne naszej Diecezji. Pragniemy zorganizować autokar. Chętni mogą się już zgłaszać na wspólny wyjazd.
 9. 22 maja w naszym zgromadzeniu zakonnym Księży Chrystusowców odbędą się święcenia kapłańskie. Nowo wyświęceni kapłani odprawią msze święte prymicyjne. Intencje Mszy świętych można składać na wypisanych formularzach u duszpasterzy.
 10. Panie Jezu, wśród wielu różnych dźwięków i słów, które codziennie mnie otaczają, daj mi usłyszeć Twój głos. Ty jesteś moim pasterzem. Znasz mnie i wiesz, że wciąż kocham Cię za mało.

Ogłoszenia duszpasterskie 15.04.2018

 1. Otwarcie drzwi życia dla Zmartwychwstałego sprawia, że wchodzi On w naszą codzienność, przynosząc dar prawdziwego i życiodajnego pokoju, który gasi płomienie złości, zawiści, pychy i podziałów. Jego przemienione zmartwychwstaniem człowieczeństwo jest darem, którego ten świat człowiekowi nigdy nie ofiaruje: „Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie”. Czy jesteśmy świadkami Pana dziś? W roku śmierci i zmartwychwstania Chrystusa nie było łatwiej uwierzyć niż nam dzisiaj, a jednak ci, którzy uwierzyli, przekazali nam, że to jest możliwe, więc i my możemy!
 2. Zajęcia katechetyczne i z języka polskiego według planu.
 3. Zapraszamy młodszych ministrantów na wspólny wyjazd 2 czerwca.
 4. W sobotę 21 kwietnia o godz. 20.00 Msza święta w Walbeck.
 5. W dniach 9-13 maja w Muenster odbędzie się Katholikentag. Jest to wyjątkowe wydarzenie w życiu Kościoła. Jesteśmy zaproszeni na uroczystości w piątek 11 maja na godz. 18.30. W tym dniu gromadzą się wszystkie Misje Obcojęzyczne naszej Diecezji. Pragniemy zorganizować autokar. Chętni mogą się już zgłaszać na wspólny wyjazd
 6. W sobotę 21.04 od godz. 10.00 do 17.00 w sali parafialnej przy Hottomannsdeich 2, 46446 Emmerich, odbędzie się kurs przedmałżeński dla tych, którzy w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć związek małżeński.
 7. Panie, bądź blisko wszystkich wątpiących, zawiedzionych, zatrwożonych i słabych na duchu. Pośród nich tak często odnajduję siebie. Ześlij im, o Zmartwychwstały, pocieszenie i napełnij ich serca swoim światłem.