Ogłoszenia duszpasterskie 3.07.2016.

  1. Kapłani mają do dyspozycji ambonę, z której głoszą słowo Boże, Rodzice mają być świadkami Chrystusa w swoim domu i dla swoich dzieci, Nauczyciele mają swą postawą w szkole głosić pokój, itd. Każdy z nas ma swoje „pole do działania” w tym zakresie. Nikt nie jest w żaden sposób wyłączony z Chrystusowego zaproszenia do tego, by pójść i radośnie głosić światu pokój i miłość.
  2. W miesiącach lipcu i sierpniu nie będzie Mszy Świętych w środę w Kleve i w czwartek w Kevelaer. Msze Święte niedzielne we wszystkich ośrodkach duszpasterskich według planu.
  3. Dzisiaj w Duisburgu po Mszy Świętej zmiana tajemnic różańcowych.
  4. Losowanie figurek, będzie po przerwie wakacyjnej we wrześniu.
  5. Proszę o zgłoszenie się dzisiaj do ks. Adama rodziców młodzieży wyjeżdżającej na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa.
  6. W okresie wakacyjnym ośrodek „Concordia” organizuje kolonie dla dzieci. Informacje umieszczone są na ulotkach i na stronie internetowej ośrodka.
  7. Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście.