Ogłoszenia duszpasterskie 29.10 2023.

 1. Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości.
 2. W środę 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w Duisburgu-Wehofen o godz. 9.30, w N.Vluyn o godz. 11.30 i w Moers o godz. 13.15. Różaniec za zmarłych jak w poprzednich latach na cmentarzu we Vluyn o godz. 10.30. W tym dniu wszystkie Msze święte będą odprawione za zmarłych z tegorocznych wypominek.
 3. W czwartek 2 listopada obchodzimy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych -Dzień Zaduszny. Msza święta i nabożeństwo za zmarłych o godz. 18.30 w Duisburgu-Wehofen.
 4. Odpusty za zmarłych. Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
  1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
  2. Być w stanie łaski uświęcającej.
  3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
  4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
  5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.
 5. W środę 1 listopada nie będzie katechezy. Katecheza z s. Bożeną w piątek 3.11 w Duisburgu-Wehofen według planu. Katecheza z ks. Adamem dla przygotowujących się do bierzmowania w środę 8.11 o godz. 17.30 w N. Vluyn i 10.11 o godz. 16.45 w Duisburgu-Wehofen.
 6. Można składać kartki „wypominkowe”. Prosimy o bardzo czytelne wypisanie na kartkach swoich bliskich zmarłych, oraz o zaznaczenie w którym kościele mają być czytane. Kartki oddajemy księżom. Dziękujemy również za złożone ofiary.
 7. Różaniec za zmarłych z „wypominek” będzie odmawiany w środę o godz. 18.30 w N. Vluyn oraz w piątek po Mszy świętej o godz. 18.00 w Duisburgu-Wehofen. W niedzielę „wypominki” pół godziny przed Mszą świętą.
 8. W piątek 3.11 przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Przed południem odwiedziny chorych. Po południu Msza święta w Duisburgu-Wehofen o godz. 18.00 i nabożeństwo do Najświętszego Serca Bożego. Wypominki w Pierwszy Piątek o godz. 17.30 przed Mszą świętą. W tym dniu nie będzie wyjątkowo Mszy świętej w N. Vluyn.
 9. W przyszłą niedzielę 5.11 losowanie figurek i zmiana tajemnic różańcowych.