Ogłoszenia duszpasterskie 19.02.2017 Duisburg, N-Vluyn, Moers

  1. Ciągle uczymy się miłości bliźniego i ciągle w tym uchybiamy. O wiele łatwiej zaakceptować nam swoich krewnych, przyjaciół, znajomych, a nawet sąsiadów – ale o wiele trudniej ludzi z innego kręgu kulturowego, innego wyznania, czy innej religii. Chrystus daje nam niezwykle trudne przykazanie, abyśmy miłowali wszystkich, a już najtrudniejsze jest przykazanie miłości względem nieprzyjaciół. To zdanie tłumaczy sens nauczania Pana: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. Nie od razu nauczymy się wszystkiego, nie osiągniemy w jednym dniu wszelkiej cnoty, nie zdołamy opanować swoich ziemskich pragnień – powoli zaś a skutecznie możemy osiągać doskonałość.
  2. W tym tygodniu katecheza bez zmian.
  3. Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w zabawie karnawałowej, w Neukirchen-Vluyn dzisiaj bezpośrednio po Mszy świętej i w Duisburgu w ramach katechez w piątek 24 lutego, a dorosłych w sobotę 25 lutego informacje u Pani Joli.
  4. W tym tygodniu obchodzimy święta w środę Katedry św. Piotra i w piątek św. Mateusza Apostoła.
  5. Zapraszamy w środę na godz. 16.00 na próbę scholki do Neukirchen-Vluyn.
  6. Dzisiaj po Mszy świętej w Duisburgu-Wehofen zapraszamy do biblioteki parafialnej.
  7. Nauki przedślubne w Duisburgu-Wehofen odbędą się w soboty 18 i 25 marca o godz. 11.00.
  8. 25 lutego (sobota) w Emmerich odbędzie się Bal Karnawałowy. Na bal zaproszone są zarówno dzieci, jak i dorośli. Uczestników prosimy o przyniesienie drobnego poczęstunku. Początek balu o godzinie 16.00.
  9. Nauki przedślubne w Emmerich będą miały miejsce 11 i 18 marca o godzinie 15.00. Obecność na naukach nie wymaga wcześniejszego zapisywania się.
  10. Panie Jezu, Ty pragniesz, abyśmy naśladowali Ciebie w miłości. Pomóż nam przezwyciężyć wszystko to, co nas na nią zamyka.